Bezpečnostní směrnice dle evropské normy

Dne 1. 9. 2014 vstoupily v platnost evropské normy, které specifikují požadavky na bezpečnost a minimalizaci rizik při používání vnitřních clon s nebezpečnými smyčkami a ovládacími mechanismy (ve smyslu ovládacích řetízků, šňůr atp.). Jedná se o následující normy:

 • EN 13120/A1 Vnitřní clony - funkční a bezpečnostní požadavky,
 • EN 16433 Vnitřní clony - ochrana před nebezpečím uškrcení - zkušební metody,
 • EN 16434 Vnitřní clony - ochrana před nebezpečím uškrcení - požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení.

Tyto normy vymezují především:

 1. délku ovládacího mechanismu ve vztahu k výšce výrobku
 2. nezbytné označení výrobků
 3. požadované bezpečností prvky (bezpečnostní držák řetízku, koncovka šňůry atp.)
 4. zodpovědnost za jejich dodání v případě montáže vnitřních clon s výše popsanými prvky v prostorech s výskytem dětí.

DODÁNÍ VÝROBKU S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY

NAPÍNACÍ SYSTÉM

V případě, že instalujeme výrobek v místě, kde se vyskytují děti, je nutné vždy dodat výrobek s bezpečnostními prvky. U takového výrobku musí být navíc vždy přítomen varovný příbalový leták. Zároveň je v případě, že se vnitřní clony montují do prostoru s výskytem dětí, vždy nutné zohlednit délku ovládacího mechanismu, a to v závislosti na výšce výrobku:

a. jestliže je montážní výška uvedena, musí být vzdálenost spodní částí ovládání od podlahy nejméně 150 cm. b. výška výrobku je nižší nebo se rovná 250 cm, musí být max. možná délka ovládání menší nebo rovná 100 cm c. výška výrobku je vyšší než 250 cm, musí být ovládání vždy dodáno o 150 cm kratší než je výška výrobku,

SYSTÉM PRO PŘETRŽENÍ

Nebezpečná smyčka musí být rozpojena ( bezpečnostní spojkou ) v průběhu postupného působení zatížení 6 kg nebo nejpozději do 5 sekund po působení.

Délka vytahovací šňůry ( řetízku ) musí být omezena takto:

a) Pokud není specifikována montážní výška, bude délka tahacího lanka menší než nebo rovna 2/3 výšky clony. b) Pokud je montážní výška zadána, bude vzdálenost od podlahy ke spodní části tahacího lanka alespoň 0,6 m.

Bezpečnostní prvky dodá naše společnost, jejich dodání je ale nutné objednat k příslušnému výrobku. Ceník je na vyžádání. Výrobek bude zároveň automaticky označen varovným označením v této podobě

 1. V případě zájmu o výrobek s bezpečnostními prvky, je toto nutné uvést písemně do objednávkového formuláře nebo do poznámky.
 2. Pokud nebude v objednávkovém formuláři tento požadavek uveden, bude výrobek standardně dodán bez bezpečnostních prvků.
 3. Za objednání a montáž výrobků s bezpečnostními prvky dle výše uvedených norem odpovídá objednavatel .

DODÁNÍ VÝROBKU BEZ BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ

 1. Výrobky bez bezpečnostních prvků uvedených ve výše zmíněných evropských normách, je možné instalovat pouze do míst, kde se není běžný a nebude pohyb dětí.
 2. Pokud nebude na objednávce uveden požadavek na dodání bezpečnostních prvků , bude výrobek dodán bez bezpečnostních prvků a bude opatřen následujícím označením s upozorněním:

V případě nejasností nás, prosím, kontaktujte. Vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle +420 387 983 071, +420 602 158 554 nebo e-mail: obchod@praktic.cz .

Za PRAKTIC spol. s r.o.

Robert MAREK
obchodní ředitel

-- obrázek --