Římská roleta s odepínacími provázky

Římská roleta ABSOLUT

Základní rozdíl oproti systému "v kazetě" je, že se z navíječů vytahuje provázek a dekorace se vypere i s ním. Tím se v podstatě urychlí demontáž a montáž dekorace. V navíječi je výsuvný segment (1), do kterého se provázek s uzlem vloží(2), segment se zatlačí (3) a provázek se zavěsí na vedení provázku na navíječi(4). Demontáž je opačná s tím že se po svěšení z vedení provázku za provázek zatáhne , aby se otevřel segment uchycení provázku. Táhnout trochu šikmo směrem k závěsu provázku.